Reklamation og garanti

Reklamation

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Du har som udgangspunkt 2 års reklamationsret fra varens modtagelse ifølge købeloven, såfremt du mener, at den vare du har modtaget, er mangelfuld. Du skal indenfor ”rimelig tid” efter, at have konstateret en fejl/mangel ved varen, give os besked herom på e-mailadressen: info@vortexvirtualreality.dk eller ved at benytte vores hjemmeside. Vi henstiller til, at du opretter en reklamationssag på vores hjemmeside ved at logge ind på din kontoside på www.vortexvirtualreality.dk. Her skal du benytte funktionen ”Benyt Reklamationsret”. Når du har oprettet en reklamationssag, vil du senere modtage en e-mail med instruktioner om, hvorledes du sender pakken tilbage til VortexVR, producenten eller vores servicepartner. 

Garanti

VortexVR tilbyder 1 års garanti på vore produkter.

Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Hvis du reklamerer over en vare, skal du skriftligt beskrive manglen/fejlen og vedlægge en kopi af din faktura. Vi anbefaler at du vedlægger et udprint af den PDF, som var med i mailen, du modtog omkring din reklamationssag, da det letter sagsbehandlingen, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Hvis din reklamation er berettiget (varen er mangelfuld), kan du enten få varen ombyttet, repareret, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation, og (rimelige) fragtomkostninger refunderes til dig.


E-mail: info@vortexvirtualreality.dk

Telefon: (+45) 65 74 55 21


Varen sendes til vores EU lager:

VortexVR
Completio
ul. Jedrzejowska 47
93-636 LODZ, Polen

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. 

Backup af dine data er yderst vigtig, da vi både ved returnering og reparation af varer samt ved installation af nyt hardware i de fleste tilfælde sletter alt indhold på maskinen/komponenten.

Såfremt en undersøgelse foretages af producenten og/eller en af vores servicepartnere, og varen viser sig ikke at være mangelfuld, kan du blive pålagt et undersøgelsesgebyr, hvis størrelse bliver fastsat i henhold til producenten og/eller vores servicepartners til enhver tid gældende praksis for undersøgelses- og forsendelsesgebyr. Du vil i forbindelse med oprettelsen af din reklamationssag blive oplyst om undersøgelsesgebyrets maksimale størrelse, såfremt varen ikke anses for at være mangelfuld.

Hvis du på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre en mangel refunderer VortexVR ikke disse udgifter og din reklamationsret kan desuden bortfalde.